Rezaná reklama – PVC fólia používaná prevažne na polep vozidel, výkladov, plôch, bannerov, skiel a podobne. Princíp rezanej reklamy je v tom, že sa grafické objekty vyrezávajú priamo z farebných fólií s lepiacou vrstvou, ktorá sa nanáša na miesta na to určené pomocou prenosnej fólie.

polep vozidiel

grafický návrh polepu vozidla s následným vyrezaním a nanesením fólií na karosériu

polep výkladov

grafický návrh polepu výkladu s následným vyrezaním a nalepením na plochy skiel výkladu

polep tabúľ

výrez grafiky a polep tabúľ, ktoré sú určené na dlhšiu životnosť a nevyžadujú plnofarebnú tlač

názvy ulíc

fólia je vyrezaná a prenáša sa na PVC alebo hliníkové materiály pre označenie ulíc, popisných a súpisných čísel

informačné systémy

vyrezaná fólia sa často používa pre navigáciu v objektoch pre označenie poschodí, miestností a smerov

flex & flock

špeciálna fólia určená pre rezanie a následné zalisovanie na textil

realizácie

polep dodávky

rezaná reklama

polep osobného vozidla

rezaná reklama

tabule

polep tabúľ

polep výkladu

rezaná reklama