Organizujeme a zabezpečujeme rôzne spoločenské podujatia ako koncerty, stretnutia a technické produkčné zabezpečenie na eventoch a podobne.

1.)

organizácia koncertov a kulturných podujatí / idea a tvorba náplne akcie

2.)

dojednanie vystupujúcich / administratíva / propagácia / sponzoring

3.)

výroba a príprava materiálov / zabezpečenie priestoru pre akciu počas konania / zabezpečenie priebehu akcie

realizácie

produkcia

technické zabezpečenie

hudobné vystúpenie

technické zabezpečenie

produkcia

technické zabezpečenie

spolupráca

KVH Ostrava